Christelijke Kerstwensen

Advent is de aanloopperiode naar de kerstdagen. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden de christenen zich voor op het kerstfeest, wordt de geboorte van Jezus herdacht en zijn wederkomst verwacht.

dat Kerstmis van oorsprong Christelijk is weet niet iedereen maar toch is het zo. Dit is dan ook de reden dat veel mensen graag een Christelijke boodschap op hun kerstkaart willen zetten. Maar waar haal je je inspiratie vandaan als je niet zo creatief bent?

Gelukkig kun je op kerstwensen.eu de mooiste Christelijke kerstwensen en – teksten vinden.

Mooie Christelijke Kerstwensen

Vrede en hoop zal
neerdalen met kerstmis door
de komst van Jezus
Zijn liefde verwarmt ons hart
Hij geeft ons een geest van wijsheid

Een nieuw jaar starten
met een goede gids aan je zij
de ster van Jezus
die veilige wegen aanwijst
ons hart vult met zijn genade
beste wensen voor het nieuwe jaar

Jezus is diegene die ons leidt
We laten 2016 achter ons
En gaan met Hem 2017 in
Het allerbeste voor 2017!

Er is heel veel om
dankbaar voor te zijn als
Jezus woont in je hart
met kerst en nieuwjaar dank ik
jullie voor onze vriendschap

De zegen van God
geeft jullie liefde en kracht
kerst en nieuwjaar brengt
sereniteit en dankbaarheid
hoop op een mooie toekomst

De kaarsen branden
In christelijke landen
Er wordt lekker gegeten
Bij elkaar gezeten
Kamers worden versierd
Als de wind door de bomen giert
Sneeuw de aarde bedekt
Men de vrede ontdekt

Christus geboorte wordt herdacht
Hij heeft geluk gebracht
Leerde naasten liefde
Wat machtswellustelingen griefde
Hij gaf een voorbeeld
Hoe men geluk en liefde deelt
Hij betaalde met zijn bloed
Maar deed de mensen goed

Onze boom gezet met vlijtige handen,
met heel veel lichtjes,
die het boompje prachtig doen ontbranden.

De kribbe, de heilige beeldjes,
de os, ezel te samen in de stal,
mijn verlichte ster schijnt overal!

Dan voel ik even, toch ondanks
de hectiek van het leven,
een ontspannen en heerlijk gevoel.

Zacht kaarslicht verhoogt de sfeer,
een vredig gevoel in mezelf
is dat soms het gezochte doel
,Pure vrede in ons hart o ‘Heer!

zij passeerden
boom voor boom
de takken kalend
maar ieder had in kleur
een eigen droom

ze waren opgetuigd
met stemmingen van toen
het groen met zilver
rood met goud alleen de piek
doorstond het jaarlijks onderhoud

steeds kleiner het formaat
ballen schitteren herinnering
het kalend groen heeft
plaats gemaakt voor kunst
de lampjes hangen er al in

niet meer de boom
maar kerst is nu gaan leven
terug naar het geboortefeest
in de stal zal jozef en maria’s kind
ons weer een zalig nieuwjaar geven

veel warmte met kerst
vertrouwen en gezelligheid
voor het nieuwe jaar
veel liefde en geborgenheid
zoals Jezus ons heeft voorgeleefd

erstillen met kerst
dankbaar voor Gods liefde in
de warme vriendschap
die ik van jullie ontving
een gelukkig nieuwjaar dat
puur, echt en oprecht zal zijn

er is heel veel om
dankbaar voor te zijn als
Jezus woont in je hart
met kerst en nieuwjaar dank ik
jullie voor onze vriendschap

de stilte van kerst
maakt ons oprecht dankbaar voor
het voorbije jaar
het onbekende van nieuwjaar
geeft hoop met God in ons midden